ICT logo

Detta måste du veta om Metaverse och Web3

English | Svenska

Metaverse, NFT (Non-Fungible Token) och Blockchain är några av vår tids mest laddade techtermer. I synnerhet Metaverse. Ordet i sig är egentligen hämtat från Neil Stephensons roman Snow crash från 1992 som beskrev en tredimensionell värld i en virtuell verklighet där människor sökte skydd från en dystopisk verklighet.

Kanske är det inte just skydd dagens användare söker, men under alla omständigheter ökar användandet i en takt ingen hade kunnat förutspå. Analysföretaget Gartner estimerar att 25 procent av alla internetanvändare kommer att spendera minst en timme om dagen i Metaverse 2026. Att utvecklingen går snabbare än marknaden hade förväntat sig är alltså inte bara en underdrift. Det vore också som att försöka stoppa en lavin med en snöskyffel.

Jonas Eric Werner, entreprenör och grundare av bland annat Crowd1, var en talarna på World Blockchain Summit i Dubai i oktober. Hans budskap var kristallklart:

" För att förstå vilken utveckling vi står inför så kan vi dra paralleller till mobiltelefonboomen. 1993 hade mindre än en procent av världens befolkning en egen mobiltelefon. Året därpå var siffran 30 procent och idag finns det fler mobiltelefoner är människor på jorden. Precis som då befinner vi oss nu i ett förstadium och blockkedjeteknologin som allt bygger på är inte i närheten av sin egentliga kapacitet.

Web 1.0 och Internet blev en del våra liv på allvar på 90-talet och bestod rent krasst av enklare hemsidor med lagrad information. I nästa fas, Web 2.0, började vi associera webben med applikationer kopplade till internetbanker, sociala medier och olika typer hjälpmedel. Vi började integrera med varandra på olika plattformar vilket medfört att stora techbolag såsom Apple, Google och Meta (Facebook) fått enorm, och i vissa fall oinskränkt, makt och inflytande.

Nu skriver vi snart 2023 i kalendern och Web3 är det nya fenomenet som marknaden ska försöka bemästra och dra nytta av. Ingen vet emellertid exakt hur det kommer att se ut och fungera.

jonas

Nyhetssajten Voister beskriver Web 3.0 så bra som man kan göra: "En decentraliserad webb baserad på blockkedjeteknik där användarna äger sin egen data och bär den med sig från tjänst till tjänst. Det är tanken med Web3 och det som entusiaster menar är framtiden för Internet."

" Det är hög tid att folket, det vill säga användarna, tar tillbaka makten från de stora techjättarna. Jag förstår att de räds utvecklingen för det här är en enormt stark utmanare till deras monopol, säger Jonas Eric Werner.

Låt oss backa bandet ett steg. Vad är då Metaverse och varför kommer det att ha en så stor påverkan på var mans vardag? För att göra det väldigt enkelt; Metaverse kan liknas vid ett Internet där användaren färdas tredimensionellt. Metaverse kan inte knytas till en enskild plattform, utan byggs på en serie av 3d-världar där allt sker i realtid som alla har tillgång till och där förändringarna varar för evigt. Världarna och dess användare kan interagera med varandra och identiteter, data, betalningar och digitala ägodelar kan flyttas mellan dem. Några av de multinationella företagen som redan presenterat visioner och lösningar kopplat till Metaverse är Microsoft, Nvidia, Epic Games och Meta. De gjorde Metaverse till ett buzzword och ett fenomen som omedelbart vann folks intresse. Användningsområdena breder ut sig över ett oändligt spektrum och det kommer att för alltid påverka såväl privat- som yrkesliv. Till exempel ser dagens digitala möten annorlunda ut då det finns möjlighet att skapa en helt annan typ av virtuella mötesrum - eller möteshotell där man på en nanosekund kan växla miljö och publik. Än så länge är det största användningsområdet shopping och gaming, men det är inte bara fysiska ting som förvärvas. Den största handelsvaran spås bli NFT - eller Non-Fungible Tokens. Och det är här Web3 kommer att fungera som katalysator.

" För att återknyta till mobiltelefonboomen. Knappt 4 procent av jordens befolkning har ägt eller äger någon form av NFT eller kryptovalutor. Länder som tidigt applicerat NFT och accepterat utvecklingen kan komma att få ett försprång. Med tanke på Gartners profetia att 25 % kommer att tillbringa minst en timme i Metaverse så innebär det att över 2 miljarder människor på något sätt kommer att få kontakt med NFT och krypto då blockkedjans transaktioner kommer att gå den vägen. Matematiken talar ju för att vi går en helt ny digital framtid till mötes, säger Werner.

Den svenska marknaden är precis som i många länder i sin linda och långt efter Indien, Brasilien och även USA för att nämna några exempel.

Det finns emellertid pionjärer som ser utvecklingen som en utmaning. Stockholmsbaserade ICT Scandinavias bidrag till Web3 och framtidens Metaverse heter Metaversy - ett spel som utspelar sig i Metaverse i form av en simulerad trading- och aktiemarknad som under 2023 kommer att ingå i Crowd1:s utbud. Robin Sjölander är produktchef och en av nyckelpersonerna bakom utvecklingen på ICT Scandinavia och Metversy:

" NFT:s är på många sätt hyperintressant när det appliceras på rätt sätt. Kan man äga något digitalt och bevisa ägarskapet då har du också makten att göra vad du vill med den. Man kan ha kvar den, ge bort den till välgörenhet, eller sälja den till någon annan. Det finns alltså inget som hindrar den rättmätige ägaren. Teknologin i sig fungerar, det vet vi, men gemene man vet ännu inte ur man ska hantera den och vår förhoppning är att Metaversy kan fungera som det rätta verktyget, säger Robin Sjölander.

robin

Enkelt förklarat; när man handlar med NFT köper man något som bara kan ha en ägare åt gången och som inte kan förändras. Kopplingen till blockkedjeteknologin garanterar det digitala föremålets exklusivitet. Några av de dyraste NFT:erna som sålts är Sammanslagningen, ett digitalt konstverk som såldes för drygt 900 miljoner kronor, samt Everydays: The First 5000 Days, som såldes för 700 miljoner kronor. Flera multinationella företag har också varit framgångsrika. Adidas var tidigt ute under initiativet Adidas Originals: Into the Metaverse och lyckats sälja 30 000 NFT:er på några timmar, för ett värde av cirka 215 miljoner kronor.

" Makten måste tilldelas den stora massan, det vill säga användarna. De stora företagen har alldeles för länge fått diktera villkoren och i utbyte mot ibland skyhöga avgifter endast betalat tillbaka i form av tidsfördrivande spel. I ett rättvist Metaverse ska gemene man själv ges möjlighet att äga sin information samt tjäna pengar på nedlagd tid och engagemang, säger Jonas Eric Werner.

Bland skeptikerna till Web3 finns bland andra Moxie Marlinspike, grundare av den krypterade meddelandeplattformen Signal. Han vänder sig mot decentraliseringen och tror inte att privatpersoner vill drifta sina egna servrar, men Jonas Eric Werner tror att han har fel.

" Människans vilja att styra sig själv och äga sitt eget innehåll oavsett vad det handlar om har alltid varit stark. Nu får vi se exakt hur stark den är. 2023 kommer att bli ett väldigt intressant år.

Mer intressant läsning i ämnet